น.ส จิรดา พูลสวัสดิ์ ปชส.ขอนแก่น ให้การต้อนรับ อ. ชาย วรวงษ์เทพ หัวหน้าคณะฯ ในโอกาสมานิเทศก์การฝึกงาน

0
1010

18 ก.ค. 60 น.ส จิรดา  พูลสวัสดิ์ ปชส.ขอนแก่น ให้การต้อนรับ อ. ชาย วรวงษ์เทพ หัวหน้าคณะฯ ในโอกาสมานิเทศก์การฝึกงานของ นางสาว สิริลักษณ์ บุญพุ่มพวง  และ นางสาว กุสุมา ถาดวิจิตร  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีเริ่มฝึกวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฏาคม 2560  น้องทั้งคู่ตั้งใจฝึกงานอย่างดียิ่ง ดีทั้ง IQ และ EQ

ใส่ความเห็น