Dr K M Buparbaruah รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรแห่งรัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย เข้าพบ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

0
583

วันที่ ๑๑ กค ๖๐ Dr K M Buparbaruah รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรแห่งรัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย เข้าพบ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยการเดินทางมาจังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ สนใจเรื่องกีฎวิทยา หรือกระบวนการแปรรูปแมลง ซึ่งโปรตีนจากแมลงเป็นโปรตีนที่ดีที่สุด ทางจังหวัดขอนแก่น ได้แนะนำให้ไปศึกษาดูงานโครงการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากมีโครงการการแมลง (จิ้งหรีด) โดยมีการแปรรูปเป็นอาหารกระป๋อง อีกด้วย นอกจากนี้ยังสนใจที่จะแสวงหาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่าง อินเดีย กับ ขอนแก่น


นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบเสื้อยืด และมาสคอทน้อง DINO ขอนแก่นให้เป็นที่ระลึกแก่คณะฯ

 

ใส่ความเห็น