อำเภอเมืองขอนแก่น กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะบึงขามป้อม ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10

0
497

    วันที่14 มิ.ย. 61    จังหวัดขอนแก่นร่วมกับอำเภอเมืองขอนแก่น จัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจกำจัดวัชพืชและผักตบชวาพื้นที่ แหล่งน้ำสาธารณะบึงขามป้อม ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานและนำพลังมวลชนจิตอาสาร่วมกำจัดผักตบชวา เป็นโครงการภายใต้โครงการกำจัดวัชพืชใน กิจกรรมจิตอาสา ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะบึงขามป้อม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยดำเนินการกำจัดผักตบชวา วัชพืช ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล สิ่งกีดขวางทางน้ำ โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการของทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาวัชพืชน้ำและผักตบชวาที่ขึ้นคลุมหนาแน่นทำให้น้ำตื้นเขิน กีดขวางการไหลระบายของน้ำในฤดูเป็นการน้ำหลาก สร้างความเดือดร้อน และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพของประชาชน หากมีการกำจัดวัชพืชออกจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสามารถรับน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งได้ด้วย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ใส่ความเห็น