กอช.จัดกิจกรรม กอช. ต้นกล้าการออม มอบเงินทุนการออม

0
300

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. จัดกิจกรรม กอช. ต้นกล้าการออม มอบเงินทุนการออม จำนวน 2,500 ทุน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักวางแผนการเงิน สร้างวินัยการออม ตั้งแต่วันเรียน เพื่ออนาคต

วันที่ 13 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า การกระตุ้นให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับการออมเงิน เป็นการเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานสำคัญให้กับอนาคต ทางกองทุนการออมแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักรู้ให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการออมเงินและการวางแผนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม ต้นกล้าการออม

จากความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการกับกองทุนการออมแห่งชาติ และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โดยมอบเงินทุนการออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งโรงเรียน โดยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จำนวน 2,500 ทุน เพื่อสนับสนุนให้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ

สร้างวินัยการออมตั้งแต่วัยเรียน สำหรับโครงการ กอช. ต้นกล้าการออม ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมนำร่องหลายแห่ง ทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันศึกษาอื่นๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมนำร่องโครงการอีกจำนวนมาก ทั้งนี้ กอช. มีช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “กอช.” เพื่อสมัครสมาชิกดูข้อมูลบัญชีเงินออม และตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ทั้งระบบ IOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th หรือ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. ทุกสาขา รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั้งประเทศ

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ใส่ความเห็น