ขอเชิญร่วม”สร้างไทยไปด้วยกัน” ภายใต้ “โครงการศิลปกรรมชุมชน”

0
295

ขอเชิญร่วม”สร้างไทยไปด้วยกัน” ภายใต้ “โครงการศิลปกรรมชุมชน”สร้างสีสันให้ชุมชน นำร่องใน 31 พื้นที่ 22 จังหวัด อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานรากสู่ระดับประเทศ

12-14 พ.ย.61 ที่ อ.เมือง จ.ลำพูน และอ.เมือง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
17-18 พ.ย.61 ที่ จ.สงขลา
8-9 ธ.ค.61 ที่ จ.กาฬสินธุ์
10-11 ธ.ค. 61 ที่ อ.เมือง อ.ราไวย์ และ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
13-14 ธ.ค.61 ที่ จ.กระบี่
23-24 ธ.ค.61 ที่ อ.เมือง อ.ท่าม่วง และ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

แผ่นดินนี้ เป็นของคนไทยทุกคน ร่วมกันแสดงพลัง ร่วมสร้างเมืองไทยของเราให้น่าอยู่

#สร้างไทยไปด้วยกัน
#ReformTogether

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1940002999638780&id=1859620791010335

 

ใส่ความเห็น