ขอนแก่นออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่อำเภออุบลรัตน์

0
309

วันนี้ (14 กันยายน 2561) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดนำส่วนราชการไปออกหน่วยบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ สนามโรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

โดยงานนี้มีส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นไปออกบูทหลายร้อยหน่วยงานเพื่อให้บริการกับประชาชนในเขตอำเภออุบลรัตน์ และอำเภอใกล้เคียง ในงานมีการมอบถุงยังชีพให้ผู้เดือดร้อนผู้ยากไร้ มอบผ้าห่ม มอบทุนการศึกษา มอบพันธุ์ปลาให้กับชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งมอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน สปก. 4 – 01

นอกจากนั้นทางหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและ อสม.มาให้การรักษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกล เพื่อบริการด้านสาธารณสุขให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

ในงานยังมีแจกพันธุ์ไม้ การแนะนำอาชีพ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การให้ความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน การเปิดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับการร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อน ให้บริการทำหมันฉีดวัคซีนสุนัขป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย ในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าของดี ตลาดนัดประชารัฐ ลดแลก แจกแถม สินค้าชุมชน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งโครงการนี้มีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ใส่ความเห็น