DINO แจ้งข่าว : พิธีทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ที่พุทธมณฑลอีสาน

0
463

DINO แจ้งข่าว

วันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์ กับกิจกรรมดี ๆ ตั้งแต่เช้าที่จังหวัดขอนแก่น มีพิธีทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ที่พุทธมณฑลอีสาน ไปติดตามรายละเอียดกันเลยคับ

วันนี้ (7 กรกฎาคม 2560) นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวขอนแก่น ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนา ในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ที่พุทธมณฑลอีสาน ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นโดยร่วมกันทำบุญตักบาตรวัน สำคัญทางพุทธศาสนาและเปิดกิจกรรมเข้า
วัด เทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี2560

งานนี้มี พุทธศาสนิกชน ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น นำข้าวสารอาหารแห้ง นม ขนม มาร่วมทำบุญตักบาตร จำนวนมากโดยมีพระเทพกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด
ขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำเจริญพุทธมนต์ พุทธศาสนิกชนรับศีลรับพรและนำพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตรจากพุทธศาสนิกชน สำหรับวันอาสาฬหบูชา เป็นกิจกรรมใน
ช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา คือ วันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมพระเทศนา หรือหลักธรรม ที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรก สำหรับกิจกรรมในช่วง
เย็นที่พุทธมณฑลอีสาน จะมีพิธีทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำถวายแด่พระสงฆ์ รวมทั้งมีการเวียนเทียนตามประเพณีด้วย

ใส่ความเห็น