ดอกหางนกยูง

0
362

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP : ดอกหางนกยูง
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ : ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด : ดอกหางนกยูง มีลักษณะคล้ายดอกนกยูงประดิษฐ์จัดเป็นกระถาง มีความสวยงามคล้ายกับของจริง เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ตำบลกุดเค้า

ใส่ความเห็น