ขอนแก่นเตรียมแผนรับ khonkaen 2020

0
450

วันที่ ๑๘ ตค ๖๑ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานประชุม กรอ. ขอนแก่น โดยวันนี้นี้ ทางจังหวัดขอนแก่น ได้เชิญ ดร.ภาคภูมิ ศริธิมางกูร ที่ปรึกษา CAT มานำเสนอ KHONKAEN 2020 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบจังหวัดอัจฉริยะ เพื่อวางแผนการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และตรงตามความต้องการของประชาชน นำไปสู่เป้าหมายการจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข

อย่างไรก็ตาม การผลักดันให้ขอนแก่น เป็นจังหวัดอัจฉริยะ สิ่งที่มีค่าและสำคัญที่สุดคือ คน จังหวัดขอนแก่น ต้องมีแผนการพัฒนาคน เพื่อเตรียมความพร้อมตามแผน KHONKAEN 2020 ซึ่งขณะนี้จังหวัดขอนแก่น กำลังพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับโครงการดังกล่าว

ใส่ความเห็น