วันจันทร์, ธันวาคม 17, 2018

rec300

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

บึงแก่นนคร

บึงแก่นนคร                           บึงแก่นนคร มีลักษณะเป็นบึงขนาดใหญ่ ในเนื้อที่ 603 ไร่ ในเขตเทศบาลกลางเมืองขอนแก่น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีถนนเลียบริมน้ำโดยรอบ ได้มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบบึงให้เป็นสวนสุขภาพ ภายในสวนบริเวณรอบๆ มีภาพประติมากรรมรูปต่างๆ...

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น