จังหวัดขอนแก่นร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้เยาวชนนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ทำความดีให้สังคม

0
334

ใส่ความเห็น