รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาชุมชนเทพารักษ์ 5 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

0
480
วันนี้ (7 ก.ค. 60) พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาชุมชนเทพารักษ์ 5 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ แก่เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ รวม 60 คน โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมต้อนรับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ชุมชนเทพารักษ์ 5 เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นชุมชนแออัดที่อาศัยอยู่มานานกว่า 30 ปี การดูแลให้ความช่วยเหลือจากท้องถิ่นและภาครัฐยังติดขัดข้อกฎหมายของทางราชการ ทำให้การช่วยเหลือไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่ ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคงต่อไป จากนั้นคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เดินทางไปที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา ที่ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

ใส่ความเห็น