ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อร่าง พ.ร.บ.ส่ง เสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ….

0
291

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อร่าง พ.ร.บ.ส่ง เสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ….
สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ > https://goo.gl/forms/ZJ1Nr8gSA4pP51Fp2
เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 18 ก.ย.-5 ต.ค.2561
โดย คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน และ กรมประชาสัมพันธ์
#ปฏิรูปประเทศปฏิรูปกฎหมาย #ThaiLawReform

ใส่ความเห็น