หอการค้าขอนแก่นยินดีไทยเป็นเจ้าภาพประชุม ACMECS

0
328

หอการค้าขอนแก่นยินดีประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพประชุม ACMECS หรือ การประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง

จากการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพประชุม ผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง หรือ ACMECS ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้นำประเทศสมาชิก ACMECS ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย เข้าร่วมการประชุมด้วยนั้น นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าขอนแก่น ได้กล่าวว่าเป็นที่น่ายินดียิ่ง โดยเฉพาะขอนแก่น ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้จะส่งผลต่อการลงทุน การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค

อนึ่ง ไทยเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง ACMECS เมื่อปี ๒๕๔๖ ประกอบด้วยประเทศสมาชิก ๕ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย โดยมีการประชุมผู้นำ ACMECS แล้ว ๗ ครั้ง และไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวแล้ว ๑ ครั้ง เมื่อปี ๒๕๔๘ ที่กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลข่าวและที่มา : SMART PR.

ใส่ความเห็น