รายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

0
395

ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน”
ทุกวันพุธ เวลา 06.00 – 07.00 น.
📻 F.M. 99.50 MHz./A.M.648 KHz. สวท.ขอนแก่น
👍 facebook live:สวท.ขอนแก่น เฟซบุ๊ค
โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ. ขอนแก่น
ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ 088-1195454
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

บันทึกรายการโดย คนพันธุ์แชร์ สวท.ขอนแก่น

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ถ.กสิกรทุงสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ประชาสัมพันธ์: 043-236-204 ห้องส่ง :043- 236-726

ใส่ความเห็น