ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ขอนแก่น พบ 9 จังหวัดภาคอีสาน แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540

0
345

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ขอนแก่น พบ 9 จังหวัดภาคอีสาน แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540

วันที่ 14 ก.ค. 60 เวลา 09.00 น ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พลตำรวจเอก วุฒิ ลิปตพัลลภ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายจเร พันธุ์เปรื่อง ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุม 9 จังหวัดภาคอีสาน ประกอบด้วย ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ มหาสารคาม อุดรธานี หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด เลย และกาฬสินธุ์ ตามโครงการส่งเสริมและแนะนำหน่วยงานของรัฐจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และปฏฺบัติตาม พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540

เนื่องจากพบปัญหาว่าหน่วยงานหลายแห่งหลายจังหวัดยังไม่ได้ส่งรายงานการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว หรือจัดตั้งแล้วแต่ไม่ได้รายงานมาที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยตรง นอกจากนี้ยังพบปัญหาอีกว่า บางหน่วยงานไม่มี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ ซึ่งทางสำนักนายกรัฐมนตรีจะต้องเตรียมตัวสรุปรายงานเรื่องนี้ภายในวันที่ 31 ส.ค. 60 การเดินทางมาครั้งนี้จึงเป็นการให้คำแนะนำ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ ให้เป็นรูปแบบและทิศทางเดียวกัน

ใส่ความเห็น