ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

0
446

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเทียนจำนำพรรษา
ถวายที่วัดเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

วันนี้ (12 ก.ค.2560) เวลา14.00น. ที่วัดเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาชน ร่วมในพิธี

ตามที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนจำนำ
พรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ให้แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 76 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับเทียนจำนำพรรษาพระ
ราชทานและได้นำมาถวายที่วัดเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น