DINO แจ้งข่าว : ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาชุมชนเทพารักษ์ 5 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

0
921

วันที่ 7 ก.ค.2560 พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาชุมชนเทพารักษ์ 5 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ แก่เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ รวม 60 คน โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมต้อนรับ
และได้มีตัวแทนชาวชุมชนยื่นหนังสือความเดือดร้อนจากการตั้งอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และที่ดินบริเวณดังกล่าวกำลังก่อสร้างทางรถไฟ จิระ – ขอนแก่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับหนังสือแล้วได้กล่าวว่า ชุมชนเทพารักษ์ 5 เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นชุมชนแออัดที่อาศัยอยู่มานานกว่า 30 ปี การดูแลให้ความช่วยเหลือจากท้องถิ่นและภาครัฐยังติดขัดข้อกฎหมายของทางราชการ ทำให้การช่วยเหลือไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่ ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคงต่อไป จากนั้นคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ได้เดินทางไปที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา ที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่

ชาวชุมชนเทพารักษ์ 5 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น คงจะสบายใจได้ในระดับหนึ่ง อันเนื่องมาจากปัญหาความเดือดเนื้อร้อนใจของชาวบ้าน ได้ถึงมือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วนะคับ ความคืบหน้าในเรื่องนี้ DINO จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ใส่ความเห็น