ขอนแก่นจัดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ

0
522

    วันที่14 มิ.ย. 2561  ที่หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น พลตรี กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมมือกันจัดขึ้น

    นายชิตชัย สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ เป็นโครงการที่มีความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และ คสช. จึงได้จัดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดองของคนในจังหวัดขอนแก่น เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อให้เครือข่ายด้านแรงงานเพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ทางกลุ่มอาชีพชุมชนที่เคยฝึกอบรมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้นำความรู้และอาชีพที่ทำนำมาแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับกลุ่มอาชีพอื่นๆนำมาเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี หลักประกันทางสังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความเข้มแข็งให้ชุมชน รวมทั้งมีคลินิกแรงงานให้คำปรึกษาและให้บริการด้านแรงงานเกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล งานนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

 

ใส่ความเห็น