ขอนแก่นเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่

0
544

จังหวัดขอนแก่นเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”

วันที่ 8 ส.ค.2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ต้นมะเดื่อกวาง หรือต้นไฮหิน ซึ่งทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่นดำเนินการ โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดได้เลือกต้นยางนาใหญ่อายุกว่า 300 ปี ที่อำเภอชนบทและต้นมะเดื่อกวางหรือต้นไฮหินที่ป่าชุมชนสาธารณะบ้านหัวบึง ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง เป็นรุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา 2 เมษายน 2561

โดยต้นยางนาได้เปิดตัวไปแล้วและวันนี้มีการเปิดตัวต้นมะเดื่อกวาง ที่อายุกว่า 260-270 ปีที่อำเภอน้ำพอง เป็นต้นที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น สำหรับการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ชาวตำบลทรายมูลได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้นั่งรถไถนาเพื่อชมสวนป่าที่ยังเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์มีต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์ทั้งต้นตะแบก ต้นยางนา ต้นพยุงแดง ต้นไม้หายากอีกหลายชนิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกันผูกผ้าแพรสามผืนรอบต้นมะเดื่อกวาง เปิดผ้าแพรคลุมป้ายประวัติความเป็นมาของต้นมะเดื่อกวาง

นายสมจิตร มาตรกำจร อายุ 70 ปีชาวบ้านหัวบึงบอกว่าผู้เฒ่าสมัยก่อนบอกต้นไม้ต้นนี้อายุกว่า 260 ถึง 270 ปีในป่าชุมชนแห่งนี้มีเยอะพวกเรารักษาไว้ให้ลูกหลานและบอกต่อๆกันมาให้ช่วยกันรักษาไว้โดยหลวงปู่สีธน ผู้ที่นำชาวบ้านมาตั้งหมู่บ้านในที่ตรงนี้เมื่อปี พ.ศ.2438 ได้สั่งให้ลูกหลานชาวบ้านรักษาป่าผืนนี้ไว้และช่วงสงกรานต์ชาวอำเภอน้ำพองก็จะมาสักการะพระธาตุปู่สีธนที่อยู่ในบริเวณป่าชุมชนแห่งนี้

ทั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายของวัฒนธรรมให้คงอยู่ ทั้งที่เป็นรูปธรรม นามธรรม ตลอดทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ที่มีความผูกพันกับชุมชนมาอย่างช้านาน ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นร่วมกับชุมชนในพื้นที่จัดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน เพื่อเปิดตัวต้นมะเดื่อกวางต้นไม้ 1 ใน 63 ต้น และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเป็นมาเป็นไปของประวัติศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทำให้คนรู้จักรักษาคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และส่งต่อรุ่นต่อรุ่น

สามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นที่มีมาในอดีตกับปัจจุบัน สามารถนำเอกลักษณ์ความโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติไปสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และกระตุ้นความสนใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีต้นไม้ที่ทรงคุณค่าของชาติ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” จำนวน 2 ต้น ประกอบด้วย ต้นยางนา อายุ 300 ปี อยู่ที่วัดเกษมคงคาราม บ้านกุดหล่ม ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท และ ต้นมะเดื่อกวาง หรือต้นไฮหิน อายุประมาณ 260-270 ปี อยู่ที่บริเวณป่าชุมชนบ้าน หัวบึง หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ใส่ความเห็น