ติดต่อเรา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น(หลังใหม่)
ถนนเส้นหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร.0-4324-6649,0-4324-6853, Fax 0-4323-5974
E-mail : prdkhonkaen.new@gmail.com , prd.khonkaen@hotmail.com
Website : http://pr.prd.go.th/khonkaen/   or www.prkhonkaen.com