พยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561

0
360

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันรายจังหวัด
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

—————————————————————————————————————————————
“บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูก็ตอง ทันเวลา ตรงตามความต้องการ” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา
—————————————————————————————————————————————

พยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลักษณะอากาศทั่วไป

    พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีเมฆบางส่วน กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น เล็กน้อย

    สำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำ ให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย กับมีหมอกบางในตอนเช้า ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศ ที่เปลี่ยนแปลง และระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในระยะนี้ไว้ด้วย

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 15-21 ต.ค.61 จะมีลมตะวันออกและลมตะวันออก เฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝน ตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้

 

จังหวัด

 

พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00  น. วันนี้ – 06.00 วันพรุ่งนี้

คาดหมายอุณหภูมิ (°ซ)  

พยากรณ์ฝน (ร้อยละ)

สูงสุด ต่ำสุด
ขอนแก่น มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

34 25 0
เลย อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียส

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

34 22 0
อุดรธานี มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

34 24 0
หนองคาย และบึงกาฬ มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

35 24 0
กาฬสินธุ์ มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

34 25 0
สกลนคร มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 25 0
นครพนม มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

34 25 0
ชัยภูมิ มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

34 26 0
หนองบัวลำภู มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

34 24 0
มหาสารคาม มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

35 26  0

นายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เวรพยากรณ์อากาศ
ส่วนพยากรณ์อากาศ โทรศัพท์ 043-468224 ,โทรสาร 043-468086
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

***ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา ESIES
๑. Expertise on Meteorology เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา
๒. Standardization มาตรฐานสากล
๓. Integration บูรณาการ
๔. Early Warning เตือนภัยทันเหตุการณ์
๕. Service Mind พึงพอใจด้วยจิตบริการ

  

ใส่ความเห็น