สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจฯเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.ที่จังหวัดขอนแก่น

0
992

วันที่ 9 พ.ย. 2560 เวลา 18.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปที่โรงเรียน นครขอนแก่น ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร ที่มาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างเนืองแน่น พร้อมกับทรงเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อพระราชทานขวัญและเข็มที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิก พอ.สว. ที่ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขแก่ราษฎร ตลอดจนพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน หนังสือธรรมะ และพระราชทานของเล่น เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็กเล็กด้วย หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 45 ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครประเภทต่างๆ รวม 2,761 คน โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชนชาวขอนแก่นเฝ้ารับเสด็จ

 

ใส่ความเห็น