ขอนแก่น เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวกับเครือข่ายเอกชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

0
579

ขอนแก่น เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวกับเครือข่ายเอกชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

19 ต.ค.2561 ที่โรงแรมโฆษะขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานเปิดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวกับเครือข่ายภาครับภาค เอกชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ไปแล้ว..จะหลงรัก โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นหน่วยงานดำเนินโครงการ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวกับเครือข่ายเอกชนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับประชาชนในชุมชน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยการดึงเสน่ห์ชุมชน ภูมิปัญญา วิถีวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ ของชุมชนให้เป็นจุดขายสำหรับจังหวัดขอนแก่นมีชุมชนจากทุกอำเภอทั้ง 26 อำเภอจำนวน 114 หมู่บ้านชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติในชุมชนตนเองโดยมีสำนักงานพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอจะเป็นพี่เลี้ยงให้

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ใส่ความเห็น