สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง จัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการ KhonKaen Business Forum 2017

0
566

วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงานจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการ KhonKaen Business Forum 2017 สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงในความร่วมมือและการสนับสนุนของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมโอกาศทางการค้าและการลงทุนผ่านนวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจ OTOP/SMEs และรับทราบแนวโน้มผลิตภัณฑ์รวมถึงเทคโนโลยีและแนวทางการตลาดสู่ระดับโลก ภายใต้กรอบ Thailand 4.0 เพื่อเป็นทางสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ OTOP/SMEs/lnnovative SMEs/Startup และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐด้านการส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายธุรกิจจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนกลุ่มบริษัทชั้นนำและนักธุรกิจที่สนใจดำเนินกรรมด้านการค้า การลงทุนรวมถึงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า ไทย เวียดนาม และประเทศจีน ให้เข้มแข็ง

ใส่ความเห็น