ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบเงินช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย

0
679

    ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ปี 2560 ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ชัย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา ในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่การเกษตรเสียหาย 24 อำเภอจาก 26 อำเภอ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 26,115 รายจาก 173 ตำบล 1,766 หมู่บ้าน พื้นที่ได้รับความเสียหาย 163,710.21 ไร่ สำหรับอำเภอโคกโพธิ์ไชย มีเกษตรกรได้รับความเสียหาย 1,848 ราย วงเงินช่วยเหลือ 5.6 ล้านบาท ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งก่อนหน้านั้นจังหวัดขอนแก่นได้ใช้งบประมาณทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดช่วย 10 อำเภอ 49 ตำบล เกษตรกร 2,168 รายวงเงิน 8.48 ล้านบาทจ่ายไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 และขอใช้งบทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อกรณีฉุกเฉินอีก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในอีก 14 อำเภอ 124 ตำบล เกษตรกรประสบอุทกภัยที่ จำนวน 23,947 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย จำนวน 156,094.46 ไร่ ได้รับวงเงินการช่วยเหลือจำนวน 174 ล้านบาทและทำการแจกจ่ายที่อำเภอโคกโพธิ์ไชยและอำเภออื่นๆพร้อมกันด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ใส่ความเห็น