ขอนแก่นจัดการประชุมแม่โขงฟอรั่ม 2018

0
515

สมาชิกของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนองค์กรภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ร่วมประชุมแม่โขงฟอรั่ม 2018 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและความเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

วันที่ 3 ส.ค.2561 ที่โรงแรมอวานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานคณะกำกับการดำเนินงาน สถาบันฯ ลุ่มน้ำโขง เปิดการประชุมแม่โขงฟอรั่ม 2018โดยมี ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนักวิชาการจาก 6 ประเทศในลุ่มน้ำโขง จีน ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม การประชุมครั้งนี้

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายมากมายที่ต้องเผชิญ โดยผ่านเวทีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ต่อปัจจัยต่างๆ ที่จำกัดการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เสาะหาแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมที่สามารถนำมาช่วยส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค

เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดการตื่นตัวและเตรียมพร้อมต่อการแข่งขัน ในอนาคตภายใต้งานแม่โขงฟอรั่ม 2018 ทะยานเพื่อความเข้มแข็งและความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ใส่ความเห็น