ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 21 กันยายน 2561

0
374

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 21 กันยายน 2561

 

เวลา ภารกิจ สถานที่
08.00 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานพิธี  เปิดงาน “โครงการอ่านสานสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2561” โรงเรียนกัลยาณวัตร อ.เมืองขอนแก่น
09.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
10.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัด ห้องพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
11.00 น. ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พิธีปิดโครงการอบรมค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กองร้อย อส.จ.ที่ 1 ขอนแก่น บ้านหนองไผ่ ต.ศิลา อ.เมือง
13.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานพิธีเปิดงาน “Farm @ Home” บริษัท โฮมโปรดักส์ ถนนมิตรภาพ
13.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ห้องเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
13.30 น. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบ เฮือนกาชาด ตามโครงการกาชาดส่ใจให้ที่อยู่ฯ บ้านเลขที่ 220  หมู่ที่ 10 บ้านวังโพน ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
18.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานพิธีจัดงาน “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสาย มุทิตา” โรงแรมวีวีช ขอนแก่น
19.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานงานมุทิตาจิต ” ถึงเส้นชัย อย่างสมบูรณ์ ณ เมืองดอกคูน เสียงแคน ” ประจำปี 2561 โรงแรมอวานี  ขอนแก่น

 

ใส่ความเห็น