ชาวขอนแก่นพร้อมใจร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก

0
389

    วันที่ 14 มิ.ย.2561  ที่ห้องศูนย์รับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนางนงนิตย์  เนียมศิริ รองนายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมกันให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2561 จ.ขอนแก่น โดยทีประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน ขณะเดียวกันยังคงจัดให้มีพิธีมอบป้าย “เชิดชู ผู้บริจาคโลหิต มอบสิทธิพิเศษ เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปีนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและขอบคุณผู้บริจาคโลหิตที่ได้เสียสละ บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยด้วยความสมัครใจอีกด้วย  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า  จังหวัดขอนแก่นเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคโลหิตภายใต้คำขวัญที่ว่า ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือนคุณทำได้ เพื่อให้เกิดการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้งยังคงรณรงค์ให้เกิดการบริจาคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัย เพียงพอ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติจากเหตุการณ์ต่างๆ เพราะว่ามีผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง มากถึงร้อยละ60 แต่มีผู้ที่บริจาคโลหิตปีละ 4 ครั้ง หรือทุก 3 เดือน เพียงร้อยละ 7 เท่านั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเชิญชวนผู้ที่บริจาคโลหิต ให้เพิ่มความถี่ในการบริจาคมากยิ่งขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดี และแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนเลือดในสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

 

ใส่ความเห็น