ปฎิทินข่าวจังหวัด วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

0
388

วันที่ 12 กรกฎาคม  2560

เวลา ภารกิจ สถานที่
08.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.ขก เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการ “การตรวจสอบภาครัฐสมัยใหม่ : โอกาสและความท้าทายในอาชีพ”

 

ห้องประชุมสัมมนา 2

อาคาร 50 ปี เทคนิค มทร.ขอนแก่น

 

09.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.ขก ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการแว่นตาเพื่อผู้ยากไร้และภิกษุสามเณร

 

วัดหนองแวง

พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น

09.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รอง ผวจ.ขก เป็นประธานประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดขอนแก่น ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
10.30 น. นายปิยิน ตลับนาค ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบปัจจัยการผลิตและเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

 

หอประชุมอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น
10.50 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.ขก เป็นประธานแถลงข่าวพิธีเปิดงาน International Yaka Festival Khon Kean 2017

 

ห้อง Sui Sain

โรงแรมอวานีขอนแก่น

 

13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รอง ผวจ.ขก ร่วมลงนามข้อตกลงความเข้าใจ และเป็นประธานเปิดโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 2 โรงแรม อวานี ขอนแก่น
13.30 น. นายปิยิน ตลับนาค ปลัดจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ อาคารอเนกประสงค์ สนง.เกษตรจังหวัด ขก.
14.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.ขก เป็นประธานถวายเทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ วัดเขื่อนอุบลรัตน์

ต.เขื่อนอุบลรัตน์

อ.อุบลรัตน์

ใส่ความเห็น