บันทึกอีกหน้าประวัติศาสตร์…ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 8

0
424

บันทึกอีกหน้าประวัติศาสตร์…ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งที่ 8

ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี และร่วมติดตามชมการถ่ายทอดสด (LIVE) บรรยากาศการประชุม
ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปทาง Facebook : LIVE NBT2HD
https://www.facebook.com/LiveNBT2HD/

ทีมงาน Admin กลาง
ภาพข่าว : สำนักสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ใส่ความเห็น