ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำชาวขอนแก่นวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

0
491

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำชาวขอนแก่นวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) โรงเรียนศรีสังวาลย์ ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานนำหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน วางพานพุ่มดอกไม้สดร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ตุลาการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ ชาวขอนแก่นทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจมาชุมนุม ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ เป็นล้นเกล้า ล้นกระหม่อมที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงเป็นมิ่งขวัญและทรงเป็นปูชนีปูชนียบุคคล ที่เคารพสักการะยิ่งของพสกนิกรชาวไทย นอกจากมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นพระราชกุศลแล้วยังมีการมอบโล่เกียรติคุณให้กับองค์กร และบุคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนศรีสังวาลย์ด้วย

         

ใส่ความเห็น