ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 18 มิถุนายน 2561

0
303

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 18 มิถุนายน 2561 

เวลา ภารกิจ สถานที่
11.30 น. นายสันติ เหล่าบุณสเงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณฯ ปี 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงแรมอวานีขอนแก่น
13.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสำรวจความต้องงการแรงงานของสถานประกอบการ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
13.30 น. นายสันติ เหล่าบุณสเงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/61 ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)

ใส่ความเห็น