จังหวัดขอนแก่น จัดงาน CD day ขอนแก่น รวมพลังประชารัฐ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

0
393

จังหวัดขอนแก่น จัดงาน CD day ขอนแก่น รวมพลังประชารัฐ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

วันที่ 17 ก.ค 2560 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาประชาคมขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “CD Day ขอนแก่น รวมพลังประชารัฐ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง” ประจำปี 2560 ซึ่งจังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นเป็นแม่งานในการจัดกิจกรรมครั้ง สำหรับการจัดงาน “CD Day ขอนแก่น ในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของงานพัฒนาชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร และเครือข่าย ดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน นำไปสู่การสร้างมาตรฐานในการบริหารจัดการชุมชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากการมอบรางวัลให้กับชุมชน หมู่บ้านและบุคคลดีเด่นยังมีการจัดบูธนิทรรศการของชุมชนที่ได้รับรางวัลมาเผยแพร่ผลงานให้กับผู้มาร่วมงานได้รู้ด้วย รวมทั้งการแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป ผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดขอนแก่นมาแสดงและจำหน่ายด้วยเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดและของรัฐบาลในการสนับสนุนโครงการรวมพลังประชารัฐพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับฐานรากให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

ใส่ความเห็น