วันศุกร์, กันยายน 21, 2018
หน้าแรก รายการ prkhonkaen

รายการ prkhonkaen

video

รายการ PR.KHONKAEN EP 61 จังหวัดขอนแก่นเปิดโรงคัดเลือกบรรจุพืชผักผลไม้( Packing House)

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 61 จังหวัดขอนแก่นเปิดโรงคัดเลือกบรรจุพืชผักผลไม้( Packing House) ตามนโยบายการตลาดนำการผลิตและการทำการเกษตรแปลงใหญ่ พิธีกร นางสาวกานต์ชนก อาจศรี ผู้ร่วมรายการ ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ จังหวัดขอนแก่นเปิดโรงคัดเลือกบรรจุพืชผักผลไม้( Packing House) ตามนโยบายการตลาดนำการผลิตและการทำการเกษตรแปลงใหญ่     รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดโนนเขวาโมเดล ต้นแบบเกษตรกรยุคใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ บ.โนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ เทสโก้โลตัส ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิต กระทรวงฯ ได้เน้นย้ำเป็นรูปธรรม โดยมีการนำแนวทางการดำเนินงานในรูป แบบของประชารัฐ มาใช้ในทุกพื้นที่...
video

รายการ PR.KHONKAEN สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมออกสลากสัญจร งวดประจำวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ นี้

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 58 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมออกสลากสัญจร งวดประจำวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ นี้   🌺 พบกับ ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น  🎲 ประเด็นรายการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมออกสลากสัญจร งวดประจำวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ นี้  ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัด เปิดเผยว่า การออกสลากสัญจรงวดประจำวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ นี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเดินทางมาออกรางวัลสลากสัญจร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในต่างจังหวัดได้เห็นขั้นตอนและวิธีการตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลด้วยตนเอง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานกรรมการออกรางวัลรวมทั้งข้าราชการระดับสูง ผู้นำชุมชนและผู้แทนสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมเป็นคณะกรรมการออกรางวัล รวมทั้งจะเชิญตัวแทนประชาชนของจังหวัดร่วมทำหน้าที่หมุนวงล้อสลับกับพนักงานหมุนวงล้อของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมการออกรางวัลได้ด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงในวันดังกล่าว ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี...
video

รายการ PR.KHONKAEN ขอนแก่นำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2561 อย่างต่อเนื่อง

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 56 ขอนแก่นำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2561 อย่างต่อเนื่อง พิธีกร นางสาวกานต์ชนก อาจศรี ผู้ร่วมรายการ นายแพทย์อดุลย์ บำรุง ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ ขอนแก่นำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2561 อย่างต่อเนื่อง     นายแพทย์อดุลย์ บำรุง ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จากสถิตผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกมีจำนวน มากขึ้น รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและร่วมมือในการแก้ปัญหา ทางกระทรวงสาธารสุข เร่งควบคุมเรื่องโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิต ซึ่งในช่วงฤดูฝนมีการระบาดต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กำจัดลูกน้ำในแหล่งที่มีน้ำขัง     นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จากปี 2561 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น...
video

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 55 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 224 ศูนย์

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 55 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 224 ศูนย์ พิธีกร นางสาวกานต์ชนก อาจศรี ผู้ร่วมรายการ นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น 📌ประเด็นรายการ รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 224 ศูนย์ 🕋 นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น การดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน 224 ศูนย์ จาก 26อำเภอ เพิ่มศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชน บทบาทหน้าที่ของเครือข่าย กระบวนการยุติธรรมชุมชน โครงการสร้างการรับรู้ตามกฎหมาย เพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อ ✅✅ การให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดขอนแก่น จากกองทุนยุติธรรม จำนวน กี่รายปรึกษากฎหมาย กรณี ละเมิด เรียกค่าเสียหาย ขอความเป็นธรรม “ติดอาวุธทางปัญญาและเพิ่มศักยภาพและติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชนให้บรรลุกระบวนการแก้ไข...
video

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 54 คปภ.ภาค 3 มอบเงินสินไหมกรณีเด็กเสียชีวิตในรถตู้ที่อำเภอภูผาม่าน 650,000 บาท

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 54 คปภ.ภาค 3  มอบเงินสินไหมกรณีเด็กเสียชีวิตในรถตู้ที่อำเภอภูผาม่าน 650,000 บาท พิธีกร นายนาวิน รินทา ผู้ร่วมรายการ นายประเสริฐ ทัศนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการภาคอาวุโส คปภ.ภาค 3 ขอนแก่น ประเด็นรายการ คปภ.ภาค 3  มอบเงินสินไหมกรณีเด็กเสียชีวิตในรถตู้ที่อำเภอภูผาม่าน 650,000 บาท     นายประเสริฐ ทัศนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการภาคอาวุโส คปภ.ภาค 3 ขอนแก่น-เปิดเผยว่าภารกิจ คปภ.ภาค 3 และกรณีมอบเงินสินไหมกรณีเด็กเสียชีวิตในรถตู้ที่อำเภอภูผาม่าน ตามที่เด็กนักเรียนหญิงอายุ 5 ขวบเสียชีวิตในรถตู้รับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อำเภอภูผาม่าน     เหตุเกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักงานคปภ.ภาค 3 ขอนแก่นตรวจสอบกรมธรรม์ประกนภัยรถยนต์คันดังกล่าวทำประกันไว้กับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชน  กรมธรรม์ภาคบังคับคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 300,000...
video

รายการ PR.KHONKAEN โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี

รายการ PR.KHONKAEN โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี พิธีกร นายนาวิน รินทา ผู้ร่วมรายการ นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จนายชาญประเสริฐ  พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี     นายชาญประเสริฐ  พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี          รายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน 7อำเภอ...
video

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 49 ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 49 ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พิธีกร นายนาวิน รินทา ผู้ร่วมรายการ นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร     นางสาวเพ็ญประภา แพงไทยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร ประจำปีงบประมาณ 2561กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันจันทร์แรกของเดือน ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นตำบลศิลา อ.เมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ห้วงเดือนธันวาคม 2560-กันยายน 2561 - ภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น - กิจกรรมงานส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันสำคัญของโลก - กิจกรรมพิเศษ ด้านการศึกษา...
video

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 48 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่นติดตามสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี 2561ของจังหวัดขอนแก่น

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 48 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่นติดตามสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี 2561ของจังหวัดขอนแก่น พิธีกร นายนาวิน รินทา ผู้ร่วมรายการ นายเอกวัชร์ โชติธนธำรง รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่นติดตามสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี 2561ของจังหวัดขอนแก่น     นายเอกวัชร์ โชติธนธำรง รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ความพร้อมโครงการ ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น (กธจ.) เพื่อติดตามผลการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและยุทธศาตร์ การพัฒนาจังหวัดปี 2561 ของจังหวัดขอนแก่น ผลการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี2561 ของจังหวัดขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด แบ่งโซนอย่างไร 26 อำเภอ การติดตามโครงการไทยนิยมยันขอนแก่น ผลการสอดส่อง ภาพรวมเกิน 80 % หมายเหตุ :...
video

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 47 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และคามมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 47 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และคามมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน พิธีกร นางสาวยุราพร พวงแก้ว สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ผู้ร่วมรายการ นายชิดชัย สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และคามมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน     นายชิดชัย สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และคามมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ในฐานะเลขาคณะทำงานที่จะประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ ให้ประชาชนรับรู้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 25 ล้าน ฝึกทักษะทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้ตำกว่า 30,000บาท/คน/ปี ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพและพัฒนาตนเอง เป้าหมาย 8,300 คน การประสานข้อมูลกับคลังจังหวัด...
video

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 46 โครงการ To Be NUMBER ONE ระดับประเทศปี 2561

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 46 โครงการ To Be NUMBER ONE ระดับประเทศปี 2561 พิธีกร นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ผู้ร่วมรายการ นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา ประเด็นรายการ โครงการ To Be NUMBER ONE ระดับประเทศปี 2561     นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนาเปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมในโครงการ To Be NUMBER ONE รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561...

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น                           สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น (ส.ปชส.ขก.) เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น...

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น