วันศุกร์, ธันวาคม 14, 2018
หน้าแรก เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น

พิธีผูกเสี่ยวมีที่เดียวในโลกจริงหรือ…งานเทศกาลไหมสากลฯขอนแก่น

พิธีผูกเสี่ยวมีที่เดียวในโลกจริงหรือ...งานเทศกาลไหมสากลฯขอนแก่น ประวัติการผูกเสี่ยว หรือ พิธีผูกเสี่ยว การผูกเสี่ยว หรือพิธีผูกเสี่ยว จัดเป็นประเพณีเก่าแก่ และดีงามพิธีหนึ่งของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้ประพฤติปฎิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานนับศตวรรษ จังหวัดขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของพิธีผูกเสี่ยวนี้ จึงได้นำพิธีผูกเสี่ยวผนวกเข้ากับงานเทศกาลไหมฯ ซึ่งเป็นงานประจำปี ของจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา หลายท่านคงสงสัยว่า พิธีผูกเสี่ยวนี้มีความสำคัญอย่างไร จังหวัดขอนแก่น จึงนำมารวมเป็น งานเดียวกับงานเทศกาลไหมประจำปีของจังหวัดขอนแก่น คำว่า เสี่ยว เป็นภาษาอีสานแท้ๆ ซึ่งชาวอีสานทุกคนต่างมีความซาบซึ้งกับคำๆนี้ เป็นอย่างดี และเป็นคำที่มีความหมายไปในทางที่ดีงามอีกด้วย แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ชาวภาคอื่นๆ ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่า เสี่ยว และนำไปใช้ในทางที่ผิดๆ เช่น เข้าใจว่าเสี่ยว หมายถึงพวกบ้านนอกคอกนา พวกโง่เง่าเต่าตุ่น เป็นต้น แถมใช้คำพูดในเชิงดูหมิ่น ดูแคลน หนักไปกว่านั้น คือ เติมคำนำหน้าลงไปอีกว่า บักเสี่ยว ซึ่งถ้าพูดถึงบักเสี่ยวแล้วจะหมายถึง...

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันยาเสพติด

https://youtu.be/BZnDW7qT-7s วันที่ 13 ก.ค 60 เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์ฝึกอบรมกรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีหราชเดโชไชย จังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมศักยภาพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 291 คน ซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความสำคัญกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน เช่น การสำรวจ ค้นหาผู้เสพยาเสพติด การปิดล้อมตรวจค้น การชักชวนผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ติดตามช่วยเหลือและรายงานผลการติดตามให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านหรือสถานพยาบาลที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย การใช้อาวุธของทางราชการและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด, อีกทั้งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังในพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนของหน่วยงานรัฐ เป็นกลไกการทำงานให้เกิดบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ...

DINO แจ้งข่าว : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังจับมือกับ 7 หน่วยงานพันธมิตร เปิดโครงการ เทศกาลเมืองต้องห้าม…พลาด Plus @ ขอนแก่น

วันที่ 7 ก.ค.2560 ที่ลานโปรโมรชั่น ชั้น1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานเทศกาลเมืองต้องห้าม...พลาด Plus @ ขอนแก่น ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เมืองต้องห้าม...พลาด Plus ประจำปี 2560" ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวให้มากขึ้น รวมทั้งสร้างรายได้ให้เติบโตขึ้นอีก 10 % หรือประมาณ 950,000 ล้านบาทจากการท่องเที่ยว ในปี 2560 โครงการเมืองต้องห้าม...พลาด Plus ประกอบด้วย ภาคเหนือ ลำปาง...

DINO แจ้งข่าว : ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาชุมชนเทพารักษ์ 5 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

วันที่ 7 ก.ค.2560 พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาชุมชนเทพารักษ์ 5 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ แก่เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ รวม 60 คน โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมต้อนรับ และได้มีตัวแทนชาวชุมชนยื่นหนังสือความเดือดร้อนจากการตั้งอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และที่ดินบริเวณดังกล่าวกำลังก่อสร้างทางรถไฟ จิระ – ขอนแก่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับหนังสือแล้วได้กล่าวว่า ชุมชนเทพารักษ์ 5 เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นชุมชนแออัดที่อาศัยอยู่มานานกว่า 30 ปี การดูแลให้ความช่วยเหลือจากท้องถิ่นและภาครัฐยังติดขัดข้อกฎหมายของทางราชการ ทำให้การช่วยเหลือไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่ ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)...

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น