วันศุกร์, กันยายน 21, 2018
หน้าแรก ข่าวทั้งหมด หน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการ

ผู้ว่าฯขอนแก่น ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าหลาน เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เชิญกระเช้าประทานเยี่ยมไข้

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 18.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าหลาน เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เชิญกระเช้าประทานเยี่ยมไข้ นางสาวธิดารัตน์ สีลาโหล่น ซึ่งเป็นภรรยาของ จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ดำขำ ปฏิบัติหน้าที่นายทหารรักษาความปลอดภัยในพระเจ้าหลานเธอฯ โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องพิเศษ ชั้น 5 อาคาร 11 โรงพยาบาลขอนแก่น   ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว...

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน โครงการพระราชดำริในพื้นที่ขอนแก่น

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายจรัลธาดา  กรรณสูตร  องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 6 อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และผู้บริหารในสังกัดกรมชลประทานให้การต้อนรับ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ รายงานความก้าวหน้าการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ผ่านมาโดยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 14 โครงการ แยกเป็นโครงการที่พระราชทานพระราชดำริโดยตรง จำนวน 3 โครงการ และโครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ฎีกา) จำนวน 11 โครงการ ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯ ได้ติดตามเร่งรัดและสามารถขับเคลื่อนโครงการฯ ไปแล้วจำนวน 8...

สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่นอบรมการ ลดมลพิษทางน้ำ ณ แหล่งกำเนิด

วันที่ 21 ส.ค.2561 ที่ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการลดมลพิษทางน้ำ ณ แหล่งกำเนิด ภายใต้โครงการโฮมบุญ เพื่อการลดมลพิษทางน้ำและแหล่งกำเนิด ประจำปี 2561 พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย สถานประกอบการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมจำพวก 2 และ 3 ฟาร์มสุกรประเภท ก และประเภท ข ที่ดินจัดสรรกลุ่มอาคารประเภทโรงแรม อาคารชุดหอพัก โรงเรียน โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 60 คน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้แม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำในพื้นที่วิกฤตคุณภาพน้ำในจังหวัดขอนแก่นดีขึ้น เป็นการเตรียมพร้อมในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อให้เกิดความตระหนักและทราบบทบาท ขั้นตอนของแหล่งกำเนิดมลพิษ...

สนช.ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนที่ขอนแก่น

วันที่ 20 ส.ค.2561 ที่ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่นนำหัวหน้าส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อนรับคณะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ประกอบไปด้วย พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ นายพรศักดิ์ เจียรณัย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย และคณะที่ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อพบประชาชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล โดยพบหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆที่กระทบในช่วงการทำงานในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆในจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำปัญหาไปปรับเปลี่ยนและแก้ไข โดยปัญหาที่พบจะเป็นการประกอบอาชีพซึ่งแต่ละหมู่บ้านชุมชนชาวบ้านต้องการทำอาชีพที่แตกต่างกันมากไม่เกาะในกลุ่มเดียวกันทำให้การฝึกอบรมต้องล่าช้าเหมือนคนสิบคนต้องการอาชีพ 10 อย่างดังนั้นทุกจังหวัดจึงต้องนำมาประมวลผลและเร่งแก้ไขปัญหาอะไรที่ทำก่อนได้จังหวัดขอนแก่นก็เร่งลงมือทำอะไรที่ยังทำไม่ได้ก็มีการชะลอก่อนจากนั้นคณะ สนช.ได้เดินทางลงพื้นที่ไปพบประชาชนที่บ้านภูเหล็กหมู่ 1 กับบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่เพื่อติดตามโครงการไทยนิยมระดับหมู่บ้านต่อไป   ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 12 ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาขอนแก่น

วันที่ 17 ส.ค.2561 ที่ห้องประชุมเสียงแคนศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 12 พร้อมด้วยผู้ตรวจกระทรวงต่างๆลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ โครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรับ โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงและมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนในระดับพื้นที่(แชร์ลูกโซ่่)   ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ขอนแก่นจัดประชุมการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับการเป็นเมือง MICE CITY

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับการเป็นเมือง MICE CITY ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น สังกัด กรมประชาสัมพันธ์ จากการที่รัฐบาลได้เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ หรือพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ส่งเสริมให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งกิจกรรมและการสัมมนาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางที่เฉพาะเจาะจง ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทาง เช่น เพื่อมาร่วมประชุมบริษัท การท่องเที่ยวจากรางวัลที่ได้รับ การเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ หรือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการนานาชาติ อุตสาหกรรมไมซ์สามารถนำท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีคุณภาพ (Quality Visitors) นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มนี้ มีระดับการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป 3...

ศูนย์ดำรงธรรมขอนแก่นอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วันที่ 7 ส.ค.2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และผู้แทนส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดขอนแก่น กว่า100 คน เข้าร่วมการอบรม ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ฝากให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดใจรับฟังปัญหาทุกข์ สุข ของประชาชน และต้องคอยชี้แจง บอกกล่าวความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ เพราะทุกข์หนักของชาวบ้านคือ การไม่มีที่พึ่ง ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร การไม่รู้กฎหมาย จึงทำให้เกิดปัญหา ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องเป็นที่พึ่งในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนศูนย์ดำรงธรรมต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนได้รับความพึงพอใจ   ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว...

ผู้ว่าฯขอนแก่นติดตามดูน้ำเซาะตลิ่งโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

    วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยชลประทานจังหวัด โยธาธิการจังหวัด เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายก อบต.หนองตูม และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาดูตลิ่งลำน้ำพองที่โดนน้ำกัดเซาะจนทำให้ตลิ่งพังลึกเข้ามาในศูนย์จนติดถนนรอบบริเวณศูนย์การเรียนรู้โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาที่ตั้งอยู่ริมลำน้ำพอง ที่บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นได้รับความเสียหาย ซึ่งตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและเร่งแก้ไขปัญหาในหน้าฝนปีนี้ไปก่อนจากนั้นค่อยดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ถาวร สำหรับโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นศูนย์ที่ทางโฆษะกรุ๊ปมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาได้ใช้เพื่อประโยชน์ในมูลนิธิชัยพัฒนา  เนื้อที่รวมจำนวน 42 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการพัฒนาที่ดินในรูปแบบการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ และการผลิตผลผลิตทางการเกษตร (ไม้ผลพืชไร่ พืชผัก และด้านปศุสัตว์) สำหรับที่จะให้เกษตรกรผู้สนใจ...

รองนายกรัฐมนตรีติดตามแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    วันที่ 6 ส.ค.2561 ที่โรงแรมอวานี แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้ ทาง ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้นำเสนอแผนการบริหารจัดการจังหวัดและนำเสนอแผนการบริหารจัดการน้ำและการบริหารจัดการพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลในรูปแบบของกลุ่มจังหวัดเป็นจังหวัดแรกและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนำเสนอคนละ 4 นาที     รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สิ่งที่ต้องเน้นย้ำและต้องดำเนินการเร่งด่วน คือในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและการเกษตรในทุกรูปแบบ ทั้งในส่วนของพืชไร่,พืชสวนและการประมงทุกรูปแบบ ซึ่งวันนี้รัฐบาลนั้นได้เน้นย้ำไปในเรื่องของคุณภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารปลอดภัย รวมทั้งการเชื่อมโยงด้านการคมนาคม ทั้งในระดับพื้นที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ และการค้าชายแดน ขณะเดียวกันในเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งภาคอีสานมีทั้งในเรื่องของธรรมะและวัฒนธรรม เรามีชุมชน ทั้งหมดเป็นจุดนำและจุดที่น่าสนใจในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ดังนั้นการคมนาคมขนส่งทั้งในเรื่องของความปลอดภัย การเชื่อมโยงโครงการข่ายการคมนาคมขนส่ง เริ่มจากการขนส่งส่วนบุคคลและขนส่งสินค้า และขนส่งด้านการท่องเที่ยว...

ผู้ว่าฯขอนแก่นนำหัวหน้าส่วนราชการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล

ผู้ว่าฯขอนแก่นนำหัวหน้าส่วนราชการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เริ่มขึ้นเป็นวันที่ 5 ที่ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน   ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

ประวัติการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

ประวัติการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น                           งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น หรือที่นิยมเรียกกันว่า"งานไหม หรือ งานเทศกาลไหม” จัดขึ้นในครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๒ สมัยนายชำนาญ พจนา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด...

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น