รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 47 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และคามมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

0
454

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 47 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และคามมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
พิธีกร นางสาวยุราพร พวงแก้ว สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมรายการ นายชิดชัย สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดขอนแก่น
ประเด็นรายการ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และคามมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

    นายชิดชัย สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และคามมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ในฐานะเลขาคณะทำงานที่จะประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ ให้ประชาชนรับรู้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 25 ล้าน ฝึกทักษะทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้ตำกว่า 30,000บาท/คน/ปี ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพและพัฒนาตนเอง เป้าหมาย 8,300 คน การประสานข้อมูลกับคลังจังหวัด บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือในระบบติดตาม ประเมินผลความคุ้มค่า บูรณาการงาน
กิจกรรมฝึกอาชีพ ช่างชุมชน อาชีพอิสระ ได้เบี้ยเลี่ยงวันละ 180 บาท และเครื่องมือช่าง หลังจบการอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 รับงานไปทำบ้านของสำนักงานจัดหางาน

✡️ หมายเหตุ : รายการนำเสนอทุกเรื่องราวข่าวสารของจังหวัดขอนแก่นทุกคำถามมีคำตอบ ผ่านรายกา PR.KHONKAEN สามารถสอบถามแบบสดๆและตอบคำถามสดๆ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการ ตรงประเด็น ทุกวันพุธ เวลา 09.00-09.30 น ทาง FACEBOOK เสิร์ชคำว่า PR.KHONKAEN กดLive กดแชร์ และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน หลังรายการจบแต่ละสัปดาห์

ใส่ความเห็น