จังหวัดขอนแก่นมอบเก้าอี้สุขา พาสุข ให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่ไม่สะดวกในการใช้ห้องสุขาตามสภาพปกติ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

0
453

จังหวัดขอนแก่นมอบเก้าอี้สุขา พาสุข ให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่ไม่สะดวกในการใช้ห้องสุขาตามสภาพปกติ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วันที่ 17 ก.ค.2560 เวลา 14.30 น.ที่ห้องประชุม อบจ.ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีรับมอบเก้าอี้สุขา พาสุข จำนวน 500 ชุด มูลค่า 275,000 บาท จากนายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด ตามโครงการเก้าอี้สุขา พาสุข จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับมอบเก้าอี้สุขา เพื่อนำไปมอบต่อให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาด้านการขับถ่ายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สำหรับโครงการเก้าอี้สุขา พาสุข จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่เจ็บป่วยที่มีปัญหาด้านการขับถ่าย ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขมากขึ้น โดยทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้คัดเลือกผู้พิการเข้ารับเก้าอี้สุขขา พาสุข และทางบริษัทมีเป้าหมายจะมอบเก้าอี้สุขขา พาสุข ให้ทุกจังหวัด ๆละ 500 ชุด และมอบให้ประเทศลาว พม่า และกัมพูชา ประเทศละ 2,000 ชุดด้วย

ใส่ความเห็น