วันจันทร์, ธันวาคม 17, 2018

2

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

ประวัติพระธาตุขามแก่น

ประวัติพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น                          พระธาตุขามแก่นเป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น องค์พระธาตุขามแก่น ประดิษฐานอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นไปตามถนนขอนแก่น...

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น