ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 17 กันยายน 2561

0
511

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 17 กันยายน 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่
08.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนอนุสรณ์ 50 ปี แก่นครวิทยาลัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
09.00 น. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น จัดเวทีรณรงค์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี  2561 “Smart Teen 4.0” ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น (ข้าง ร.8)
09.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานการประชุมเพิ่มศักยภาพต่างประเทศของจังหวัด  เพื่อรองรับการเป็นธนาคารอาเซียน:หลักพิธีการทูตและการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ ห้องแก่นภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
09.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
10.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม “สานพลัง  สร้างคุณภาพชีวิต คนขอนแก่น” และบรรยายพิเศษ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะขอนแก่น
13.00 น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีมอบ “เฮือนกาชาด” โครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม  2561 บ้านเลขที่ 31 บ้านห้วยซ้อ ม.9 ต.ห้วยม่วง  ภ.ภูผาม่าน
15.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.ร่วมแข่งขันฟุตบอล ระหว่าง VIP KNW vs ทีมรวมดารา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

 

ใส่ความเห็น