วันศุกร์, มิถุนายน 22, 2018

1

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

ประวัติจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี

ประวัติจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์   อดีตนายกรัฐมนตรี                           จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนเป็นที่มาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ที่เขียนขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น  ...

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น