วันจันทร์, ธันวาคม 17, 2018

1

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

ประวัติการผูกเสี่ยว หรือ พิธีผูกเสี่ยว

ประวัติการผูกเสี่ยว หรือ พิธีผูกเสี่ยว                           การผูกเสี่ยว หรือพิธีผูกเสี่ยว จัดเป็นประเพณีเก่าแก่ และดีงามพิธีหนึ่งของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้ประพฤติปฎิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานนับศตวรรษ จังหวัดขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของพิธีผูกเสี่ยวนี้ จึงได้นำพิธีผูกเสี่ยวผนวกเข้ากับงานเทศกาลไหมฯ ซึ่งเป็นงานประจำปี ของจังหวัดขอนแ...

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น